What are cookies?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

This site uses cookies to offer better browsing experience. More info Less info

Sonuçlar

Çıktı Nr. 1: "İyi Organik Ürün Perakendeciliği" Avrupa Konsepti 

Bu belge "iyi Organik Tarım Uygulamalarının Şifreleri" ile ilgili ana bilgileri içermektedir. Bu şifreler iş ve ekip kavramları üzerine geliştirilen 8 farklı kriterden oluşmaktadır: sosyal sorumluluk, sektöre katılım, sürdürülebilir fiyat ve ilişkiler, şeffaflık, açık iletişim, uyumlu iş zinciri sistemi ve kalite yönetimidir. 

İyi Organik Ürün Perakendeciliğinin Şifreleri

Çıktı Nr. 2: "İyi Organik Ürün Perakendeciliği" Eğitim Müfredatı 

Bu belge "İyi Organik Ürün Perakendeciliği Uygulamaları" eğitimi için hazırlanan öğrenme çıktılarını ve eğitim müfredatını içermektedir. Belgenin İngilizce ve diğer ülkelere göre uyarlanmış versiyonları da bulunmaktadır. 

Eğitim müfredatı

Çıktı Nr. 3: "İyi Organik Ürün Perakendeciliği" Eğitim İçeriği ve İngilizce Öğretim Materyalleri 

Eğitim içeriği

Çıktı Nr. 4: "İyi Organik Ürün Perakendeciliği" Pilot e-Öğrenim Kursu  

İngilizce e-öğrenim kursu için tıklayınız

Çıktı Nr. 5: Katılımcı Ülkelere Göre Uyarlanmış "İyi Organik Ürün Perakendeciliği" e-Öğrenim Kursu

Türkçe e-öğrenim kursu için tıklayınız

Çıktı Nr. 7: Proje Yaygınlaştırma ve Dokümantasyon Yayınları.

Proje broşürü