What are cookies?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

This site uses cookies to offer better browsing experience. More info Less info

İyi Organik Perakendeciliği Uygulaması

Yönetici ve Personel için E-Öğrenim Kursu.

Yönetici ve Personel için Eğitim Kavramı

Bu proje, daha önceki etkinliklere ve 2011’den 2013’e kadar yürütülen “İyi Organik Perakendeciliği Uygulamasının Şifreleri” Leonardo da Vinci Proje Ortaklıklarına dayanmaktadır. Beş farklı Avrupa ülkesinden organik ticaret alanındaki kuruluş ve girişimler, yöneticiler ve personel için bir eğitim konsepti taslağı oluşturdular. Uluslararası Stratejik Ortaklık, “İyi Organik Perakendeciliği Uygulamasının Avrupa Şifreleri”  ve yönetici ile personelin bu şifrelerin prensiplerini günlük iş uygulamalarında yerine getirmeleri adına e-öğrenim kursu geliştirmeyi hedeflemektedir.

Hedef Gruplar

Organik veya geleneksel tarım sektöründeki pek çok kişi etkinliklerden ve proje sonuçlarına dayalı tekliflerden faydalanabilir. Tüm sektörün etik imajının geliştirilmesinin yanı sıra perakendecilik personelinin daha kaliteli bilgi, beceri ve yeterliliği için yeterince eğitim önerisi bulacaklardır. Bunlar:

E-Öğrenme Platformu

Etik perakendecilik uygulamasını tüm yönleriyle kapsayacak bir eğitim aracı, yönetici ve personelin Avrupa Birliği ile gelen gereklilikleri karşılamasına ve gündelik iş hayatında perakendecilik etiğine karşı anlaşılır bir yaklaşım geliştirmesine yardımcı olacaktır. Bu sektörde iş etiği prensipleri fikri giderek daha uygun hale gelmekte ve bu alandaki çalışmalarda artmaktadır. Proje: