What are cookies?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

This site uses cookies to offer better browsing experience. More info Less info
GOOD ORGANIC RETAILING PRACTICE

İş Etiği

Küreselleşme, finansal krizler ve ekonomik-sosyal düzenlemelere bağlı olarak karşılaşılan problemler nedeniyle iş etiği giderek daha da önemli hale gelmektedir. Organik düzenlemeler ve sertifikalar, organik ürünlerin ve ticaretinin doğruluğunu güvence altına almak adına yeterli değildir.

Doğru Organik Perakendeciliğin Şifreleri

Organik ticaret sektörünün önemli isimleri, iş ve personele ilişkin koşullarla ilgili 8 prensip geliştirdiler:

  • sosyal yönler
  • organik sektörüne katılım
  • ürün kalitesi
  • mağazada sürdürülebilirlik
  • sürdürülebilir ilişkiler
  • şeffaflık
  • iletişime açık olma
  • kalite yönetimi