What are cookies?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

This site uses cookies to offer better browsing experience. More info Less info

Rezultati

Izdelek št. 1: Evropski koncept "Kodeksa dobre prakse za ekološke trgovine"

Ta dokument je "srce" ugotovljenih tem za Kodeks dobre prakse za ekološke trgovine: merila za 8 načel Kodeksa v poslovnem in kadrovskem kontekstu – družbena odgovornost, sodelovanje v poslovni verigi, trajnostne cene in odnosi, preglednost, odprta komunikacija, usklajen sistem poslovne verige in zagotavljanje kakovosti.

Kodeks dobre prakse za ekološke trgovine

Izdelek št. 2: Kurikulum za usposabljanje o kodeksu dobre prakse za ekološke trgovine

Ta dokument predstavlja učni načrt z učnimi rezultati za usposabljanje o "Kodeksu dobre prakse za ekološke trgovine ". Obsega angleško verzijo in sedem prilagojenih nacionalnih različic za Bolgarijo, Češko, Francijo, Nemčijo, Nizozemsko, Slovenijo in Turčijo.

Kurikulum za usposabljanje

Izdelek št. 3: Učna gradiva in vsebine za usposabljanje o "Kodeksu dobrega dobre prakse za ekološke trgovine " v angleškem jeziku.

Učne vsebine

Izdelek št. 4: Angleški pilotni e- e-tečaj za izobraževanje o "Kodeksu dobre prakse za ekološke trgovine ".

Pojdi na angleški e-tečaj

Izdelek št. 5: Izobraževalni e-tečaj o "Kodeksu dobre prakse za ekološke trgovine", prilagojen za Slovenijo.

Pojdi na slovenski e-tečaj

Izdelek št. 7: Projekt Razširjanje in dokumentacijske publikacije.

Projekt letak