What are cookies?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

This site uses cookies to offer better browsing experience. More info Less info

Dobra praksa v ekološki trgovini

E-študij na daljavo za zaposlene in upravo.

Koncept usposabljanja za vodstvo in osebje

Projekt »Priprava na prihodnost« temelji na partnerskem projektu, ki je potekal od l. 2011 do 2013. Inštitucije in podjetja iz petih evropskih držav, ki delujejo na področju ekološke trgovine, so razvili osnutek koncepta usposabljanja za vodstveni kader in osebje. Namen projekta je razviti evropski “Kodeks dobre prakse za ekološke trgovine” ter e-učenje na daljavo. Na ta način naj bi načela kodeksa z usposabljanjem vodstva in zaposlenih vključevali  v vsakodnevno prakso v ekološki trgovini.

Ciljne skupine

Rezultati projekta lahko koristijo številnim, ki delajo v sektorju ekološke in tudi konvencionalne trgovine:

Z usmerjeno ponudbo usposabljanj bomo posredovali znanja, zmožnosti in kompetence. Dolgoročno s tem spodbujamo tudi etično obnašanje kot del javne podobe gospodarstva.

Pripomoček za e-učenje

Pripomoček za e-učenje je orodje za ozaveščanje o vseh pomembnih vidikih etične trgovine, ki v poslovnem svetu postaja vse bolj pomembna. Učenje s tem pripomočkom bo vodstvu in drugim zaposlenim v trgovini pomagalo, da se laže soočajo z zahtevami EU, hkrati pa celovito uvajajo etična načela v vsakodnevno poslovanje v trgovini na drobno.

Cilji projekta so: