What are cookies?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

This site uses cookies to offer better browsing experience. More info Less info
GOOD ORGANIC RETAILING PRACTICE

etične osnove za  trgovino

V času, ko se soočamo s težavami, ki jih povzroča globalizacija, finančna kriza ter deregulacija gospodarstva in družbe, postajajo vse bolj pomembne etične osnove poslovanja. Predpisi za ekološko kmetijstvo in ekološki certifikati niso dovolj, da bi zagotovili avtentičnost ekoloških živil in trgovine.

kodeks dobre prakse za ekološke trgovine

Na tej osnovi so pomembni deležniki v sektorju ekološke trgovine začeli razvijati in spodbujati upoštevanje osmih načel dobre prakse za ekološke trgovine:

  • družbeni vidiki;
  • vključenost v sektor ekološkega kmetijstva;
  • kakovost živil;
  • trajnostnost v trgovini;
  • trajnostni odnosi;
  • transparentnost;
  • odprta komunikacija;
  • zagotavljanje kakovosti.