What are cookies?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

This site uses cookies to offer better browsing experience. More info Less info

Good Organic Retailing Practice

Online training voor winkeliers en hun medewerkers.

Training van winkeliers en personeel

Dit project bouwt voort op een Europees partnerschapsproject dat van 2011 tot en met 2013 uitgevoerd werd. In dat project ontwierpen kennisinstellingen en ondernemingen uit de bio branche in vijf Europese landen een concept voor een Europese „Code of Good Organic Retailing Practice“ en een trainingsconcept voor winkeliers, retailmanagers en personeel.

„Preparing for the future“ heeft als doel om de Europese „Code of Good Organic Retailing Practice“ verder uit te werken en een online training te ontwikkelen. Via die training kunnen de code en de daarmee samenhangende principes geïntegreerd worden in de professionele ontwikkeling en dagelijkse beroepspraktijk van het management en de medewerkers in de (biologische)  levensmiddelenhandel.

Doelgroepen

Veel spelers in de biologische en gangbare sector kunnen profiteren van de projectresultaten, te weten:

Via gericht aangeboden lesstof worden kennis, vaardigheden en competenties versterkt. En op de lange termijn zal zich daardoor ook het ethisch ondernemen als imagoversterker van de onderneming ontwikkelen.

De online lesmodules

Een training, die alle voor de levensmiddelenbranche ethische en maatschappelijke relevante criteria omvat, helpt medewerkers en winkeliers ook om voorbereid te zijn op toekomstige Europese regelgeving. Dit project levert: