What are cookies?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

This site uses cookies to offer better browsing experience. More info Less info

Trh s biopotravinami v České republice

Published 29.06.2017 by Tom Václavík

Od té doby biotrh zaznamenal jak enormní nárůst v letech 2005–2008, tak stagnaci v letech 2009–2010, způsobenou zejména snížením poptávky ze strany zákazníků, kteří se v důsledku ekonomické krize vrátili k nákupu konvenčních potravin. Opětovné oživení zájmu o biopotraviny přišlo v roce 2011 a od té doby trvá.

Dle poslední Zprávy o trhu s biopotravinami v ČR v roce 2015, zveřejněné ÚZEI v dubnu 2017, vyplývá následující:

  • Celkový obrat s biopotravinami českých subjektů včetně vývozu dosáhl v roce 2015 přibližně 3,73 mld. Kč;
  • z toho zhruba 40 % (1,48 mld. CZK) činil export,
  • domácí spotřeba biopotravin dosáhla 2,25 mld. Kč (nárůst o 11,4 %).
  • Průměrná roční spotřeba na obyvatele vzrostla na 213 Kč (191 Kč v roce 2014).
  • Podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů dosáhl 0,8 % (0,7 % v roce 2014).
  • Hlavní kategorií biopotravin s největším objemem prodejů je dlouhodobě kategorie „Ostatní zpracované potraviny“ (37% podíl, přičemž polovinu tvoří hotové pokrmy typu dětských výživ a zpracovaná káva a čaj), následuje „Mléko a mléčné výrobky“ (20 %) a „Ovoce a zelenina“ (13 %).
  • Nejvíce biopotravin nakoupí čeští spotřebitelé v maloobchodních řetězcích (46 %, 1,04 mld. Kč), na druhém místě pak prostřednictvím drogérií (15 %) a v prodejnách zdravé výživy a biopotravin (14 %).
  • Biopotraviny z dovozu dosahují až 62 %, zahrneme-li pouze finální biopotraviny, dosahoval dovoz 39 % maloobchodního obratu.

Zdroj: ČTPEZ, Andrea Hrabalová