What are cookies?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

This site uses cookies to offer better browsing experience. More info Less info

Výstupy

Výstup č. 1: Evropský koncept "Kodexu správné praxe v maloobchodu s biopotravinami" 

Tento dokument přináší "srdce"  zjištěných témat pro Kodex správné praxe v maloobchodu s biopotravinami: výstupy vzdělávání, které mohou být aplikovány v každodenním provozu bioprodejny - společenská odpovědnost, zapojení do dodavatelského řetězce, udržitelné ceny a vztahy, transparentnost, otevřená komunikace a řízení kvality. 

Koncept správné praxe v maloobchodu s biopotravinami

Výstup č. 2: Osnovy pro vzdělávání o Kodexu správné praxe v maloobchodu s biopotravinami

Dokument nabízí osnovy včetně Výstupů učení pro vzdělávání o Kodexu správné praxe v maloobchodu s biopotravinami. Je vytvořen v anglické verzi a sedmi jazykových variantách: bulharsky, česky, francouzsky, německy, holandsky, slovinsky a turecky. 

Osnovy pro vzdělávání

Výstup č. 3: Vzdělávací materiály pro kurz na téma "Kodex správné praxe v maloobchodu s biopotravinami" v anglickém jazyce

Vzdělávací materiály

Výstup č. 4: Pilotní e-learningový kurz na téma "Kodex správné praxe v maloobchodu s biopotravinami" v anglickém jazyce 

E-learningový kurz v angličtině

Výstup č. 5: E-Learningový kurz "Code of Good Organic Retailing Practice" adaptovaný do českého prostředí

Start-up page of the E-learning course

Výstup č. 7: Šíření informací o projektu a jeho výstupech

Informační leták