What are cookies?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

This site uses cookies to offer better browsing experience. More info Less info

Osvědčené postupy v maloobchodu s biopotravinami

E-Learningový kurz pro pracovníky a vedení prodejen.

Vzdělávací koncept pro manažery a zaměstnance

Projekt vychází z předchozích aktivit projektu partnerství „Kodex dobré praxe v maloobchodu s biopotravinami”, který probíhal mezi roky 2011 a 2013. Výstupem projektu byl první koncept vzdělávání pro manažery a zaměstnance v maloobchodu s biopotravinami.

Mezinárodní strategické partnerství má za cíl vytvořit Evropský „Kodex dobré praxe v maloobchodu s biopotravinami“ a e-learningový kurz, který poskytne zaměstnancům v maloobchodu s biopotravinami návod, jak principy kodexu uvádět do každodenní praxe.

Cílové skupiny

Z výsledků projektu budou moci čerpat pracovníci maloobchodních prodejen, které nabízí biopotraviny. Získají v kurzu nové dovednosti, znalosti a kvalifikace a pomohou tak pozvednou reputaci celého sektoru a trhu s biopotravinami.

Jsou to:

E-learningová platforma

E-learningový kurz pokrývá všechny odpovídající aspekty etického chování v maloobchodu, pomůže  studentům naplnit požadavky EU a představí komplexní nástroje, jak etické chování zavést v prodejně v každodenní praxi. Výstupem projektu tedy bude: