What are cookies?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

This site uses cookies to offer better browsing experience. More info Less info
GOOD ORGANIC RETAILING PRACTICE

etické chování v podnikání

V návaznosti na důsledky globalizace v oblasti obchodu s potravinami, finanční krizi a ekonomický a společenský vývoj posledních let, je důraz na etické chování v obchodě velmi důležitý. Předpisy a nařízení vztahující se k obchodu s biopotravinami totiž zatím neřeší autenticitu biopotravin a jejich výrobců.

kód dobré praxe v maloobchodu s biopotravinami

Nejdůležitější organizace v oboru obchodu s biopotravinami začali vyvíjet a propagovat 8 principů dobré praxe:

  • Společenské ohledy
  • Zapojení do hnutí ekologického zemědělství
  • Kvalita výrobků
  • Udržitelnost v prodejně
  • Trvale udržitelné vztahy
  • Transparentnost
  • Otevřená komunikace
  • Kvalita řízení