What are cookies?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

This site uses cookies to offer better browsing experience. More info Less info

Резултати

Резултат номер 1: Европейска концепция на "Кодекс на добрите практики в търговията на дребно с биопродукти"

Този документ представя "сърцевината" на идентифицираните теми за Кодекса на добрите практики: критериите за 8 принципи на Кодекса в един бизнес контекст и по отношение на персонала - социална отговорност, участие в бизнес веригата, устойчиво ценообразуване и взаимоотношения, прозрачност, откритата комуникация, хармонизирана система на бизнес верига и управление на качеството.

Кодекса за добри практики при търговията на дребно с биопродукти

Резултат номер 2: Учебна програма за обучение по Кодекса за добри практики при търговията на дребно с биологични продукти  

Този документ представя учебна програма с резултати от ученето по "Кодекса за добри практики при търговията на дребно с биопродукти". Състои се от версия на английски език и седем адаптирани версии на езиците на държавите-па ртньори: България, Чешката република, Франция, Германия, Холандия, Словения и Турция.

Учебна програма 

Резултат номер 3: Учебни материали на английски език и съдържание за обучението по „Кодекса за добри практики в търговията на дребно с биологични продукти“   

Учебен материал

Резултат номер 4: Пилотен електронен курс на английски език за обучение по „Кодекса за добри практики в търговията на дребно с биологични продукти“  

Към курса за електронно обучение на английски език

Резултат 5. Курс за електронно обучение върху "Кодекса на добрите практики при търговия с биопродукти - версия на български език 

Към курса за електронно обучение на български език

Резултат 7: Проект за разпространение и Документация публикации

флаер проекта на английски език