What are cookies?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

This site uses cookies to offer better browsing experience. More info Less info

Добри практики при търговията на дребно с биологични храни

Електронен курс за управители и служители (персонал).

Концепция при обучението на мениджъри и служители

Този проект е резултат от предишни дейности по партньорски проект по програма „ Леонардо да Винчи" – „Концепция на Кодекс за добра практика в търговията на дребно с биохрани", изпълняван от 2011 г. до 2013 г. Институции и организации на биотърговци в сектора от пет европейски държави разработиха проектен вариант на концепцията за обучение на мениджъри и служители. Стратегическото международно партньорство има за цел да разработи Европейски "Кодекс на добрите  практики в търговията на дребно с биохрани" и курс за електронно обучение, който ще предостави на мениджъри и служители от сектора за търговия с биохрани обучение за прилагане на принципите на Кодекса в ежедневната им бизнес практика.

Целеви групи

Много хора в сектора за биологични и конвенционални храни могат да се възползват от дейностите и предложенията, основани на резултатите от проекта. Те ще намерят адекватно обучение за придобиване на знания, умения и компетенции на персонала, както и подобряване на етичния имидж на целия бизнес сектор.

Те включват:

Платформа за електронно обучение

Обучителен инструмент, който обхваща всички важни аспекти на етичната практика в търговията на дребно ще помогне на служителите и управителите да отговорят на предстоящите изисквания на ЕС и да съдейства за въвеждане на общ подход към етиката в търговията на дребно и в ежедневната бизнес практика. В този сектор идеята за етични принципи за бизнес придобива все по-голямо значение и дейностите в тази посока се увеличават. Резултатите от проекта ще доведат до: