What are cookies?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

This site uses cookies to offer better browsing experience. More info Less info
GOOD ORGANIC RETAILING PRACTICE

Етични основи за бизнеса

Справянето с проблеми, причинени от глобализацията, финансовите кризи, нерегулираните икономически и социални основи, които са етичната основа за бизнеса, придобива все по-голямо значение. Регаламентите и сертифицирането в сектора не са достатъчни, за да се гарантира автентичността на биологичните продукти и на бизнеса.

Кодекс за добра практика в търговията на дребно с биологични храни

Заинтересовани страни в сектора за търговия с биохрани са започнали да развиват и популяризират 8 принципи в контекста на бизнеса и свързания с него персонал:

  • социални аспекти
  • приобщаване към сектора на биологичното производство
  • качество на продукта
  • устойчивост в магазина
  • устойчиви отношения
  • прозрачност
  • открита комуникация
  • управление на качеството